Żłobek

Zapraszamy dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

Oferujemy dzienną opiekę nad małymi dziećmi w dni robocze w godz. 7:00-18:30 w ramach miesięcznych abonamentów.

Podajemy posiłki przebywajacym u nas dzieciom na podstawie decyzji nr HŻN/6103/02175/2009/M wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie.

Naszą opiekę nad najmłodszymi charakteryzuje indywidualne podejście – rytm dnia najmłodszych dzieci ustalamy z rodzicami.

Starsze dzieci mają swój plan dnia, który pozwala im poczuć się bezpiecznie poza domem i przygotować do edukacji przedszkolnej. 


Zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Reklama