ZERÓWKA

Zerówka to ostatni rok edukacji przedszkolnej i równocześnie ostatni etap przygotowania do szkoły.

Podstawowe cele wczesnej edukacji dotyczą wszystkich sfer rozwoju dziecka: poznawczego, społecznego, moralnego i emocjonalnego. Każda ze sfer jest elementem kompetencji komunikacyjnych. Ich podstawy tkwią głęboko w edukacji przedszkolnej. W szkole stanowią naturalną kontynuację procesów zapoczątkowanych w tym właśnie okresie.

Zerówka w przedszkolu Małe Zuchy to bogaty program edukacyjny, rozwinięte kształcenie muzyczne, matematyczne i językowe. Przyjazna atmosfera bliskości, wspaniała kadra i zdrowe posiłki. Zajęcia z dostępem online.