Zajęcia dodatkowe

Codziennnie od godz. 9:00 bawimy sie w ogrodzie przedszkolnym.Wszystkie zajęcia zaczynamy od godz. 10:15.

Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową wychowania przedszkolnego:

zajęcia poranne:

-GIMNASTYKA

-RYTMIKA

-TANIEC

-ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  – 3x w tygodniu dla wszystkich dzieci + 2x w tygodniu dla najstarszych dzieci

-ZAJĘCIA TEATRALNE

-ZAJĘCIA OPARTE NA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

-ZAJĘCIA OPARTE NA TERAPII RĘKI dla starszaków

zajęcia popołudniowe:

-BAJKOTERAPIA

-DZIAŁANIA TWÓRCZE-PLASTYCZNE

-JĘZYK HISZPAŃSKI

Inne zajęcia cykliczne:

-warsztaty kulinarne

-warsztaty plastyczne

-warsztaty naukowe

-warsztaty ceramiczne

-spotkania ze sztuką

-spotkania z muzyką (etniczną, poważną)

koncerty

-teatrzyki

-wycieczki


 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Celem zajęć logopedycznych jest zachęcanie dziecka do swobodnego mówienia, do poprawnego artykułowania głosek, wyrazów i zdań, czyli przygotowanie do użytkowania w pełni języka polskiego.

Czas trwania zajęć:

1 zajęcia indywidualne w cenie 32 zł.

Cele ogólne:

1. Rozwijanie słuchu fonematycznego

2. Usprawnianie narządów mowy

3. Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

4. Aktywizowanie mowy

Cele szczegółowe:

1. Poprawny wdech i wydech

2. Naśladowanie dźwięków, reagowanie na sygnał

3. Podniesienie sprawności języka

Rodzaje podejmowanej aktywności:

1. Słowna

2. Ruchowa

3. Twórcza

Zajęcia odbywają się na podstawie skierowania, które ma miejsce w wyniku bezpłatnego badania przesiewowego.