Weronika Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

MRR (Metoda Ruchu Rozwijającego) Weroniki Sherborne – to metoda stworzona przez angielską nauczycielkę tańca i ruchu w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Urzekająca swoją naturalnością i uniwersalnością przynosi znakomite efekty w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz nabywaniu przez nie w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania kompetencji społecznych.

Jakie są założenia?

Metoda opiera się na:

 • rozwijaniu przez ruch
 • świadomości własnego ciała i własnej tożsamości
 • świadomości otaczającej nas przestrzeni i działania w niej
 • umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu poprzez dotyk i ruch
 • motoryce małej i dużej
 • działaniach twórczych 

Jakie są cele?
Metoda realizuje:

 • cele rozwojowe (wspomaga prawidłowe tempo rozwoju dzieci tj. harmonijne funkcjonowanie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej)
 • cele edukacyjne (pozwala nabyć i utrwalić wiedzę o poszczególnych częściach ciała, kształtować umiejętność współpracy w grupie oraz sprawność ruchową)
 • cele terapeutyczne (realizuje podstawowe potrzeby psychiczne – bezpieczeństwa, zaufania, więzi, akceptacji)

 

Czego oczekujemy?
Korzyści płynące z metody:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa
 • akceptacja samego siebie
 • nabycie kompetencji społecznych
 • wzmocnienie więzi z grupą i poczucia partnerstwa
 • rozluźnienie, relaks, rozładowanie napięcia
 • wyzwolenie twórczej ekspresji
 • wzrost sprawności ruchowej
 • przyjemność zabawy i kontaktu z innymi ludźmi
 • poczucie satysfakcji z aktywności fizycznej 

 

 

 
Jaki jest program zajęć?
Rodzaje zabaw proponowanych na każdym spotkaniu:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania siebie i własnego ciała (świadomość własnej osoby)
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i budować poczucie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu (świadomość przestrzeni)
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązywania kontaktu oraz współpracę z partnerem i grupą (świadomość innych osób i kontakt z nimi)
 • ćwiczenia twórcze

POWRÓT