Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Żłobka Małe Zuchy

 1. Żłobek Małe Zuchy funkcjonuje cały rok.
 2. Żłobek pracuje w godzinach 7:00-18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Żłobek świadczy opiekę w wymiarze maksymalnie 10 godzin dziennie względem jednego dziecka (Dziennik Ustaw z 3 marca 2011 Nr 45 poz. 235).
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.
 5. Ramowy Rozkład Dnia ustalony jest przez Dyrektora Żłobka. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
 6. Plan dnia w żłobku Małe Zuchy:

7:00-8:00 przyjmowanie dzieci / praca własna pod opieką kadry

8:00-8:30 śniadanie

9:00-11:00 zajęcia zabawowe z elementami edukacji / spacer

11:00-11:30 zupa

11:30-13:30 usypianie i odpoczynek

13:30-14:30 drugie danie

15:00-16:00 zajęcia zabawowe z elementami edukacji / spacer

16:00 podwieczorek

16:00-17:00 praca własna pod opieką kadry /spacer

 

 

 1. Żłobek nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W Żłobku nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem, kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice dziecka wyrażą na to pisemną zgodę i podadzą szczegółową informacją o dawkowaniu lekarstwa.
 2. Opiekun jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Rodziców, jeżeli w czasie pobytu dziecka w żłobku zostanie stwierdzony u dziecka stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy. W takim przypadku rodzice zobowiązani są do jak najszybszego zabrania dziecka ze Żłobka.
 3. Za zgodą Rodziców wyrażoną na piśmie, Opiekun żłobka, po wcześniejszej telefonicznej konsultacji z Rodzicem, może podać dziecku środek przeciwgorączkowy, jeżeli w trakcie pobytu dziecka w żłobku wystąpi u niego temperatura ciała powyżej 38°C.
 4. Na czas pobytu w Żłobku Rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w: pieluchy jednorazowe, kapcie, ubranie na zmianę, kocyk i poduszkę.
 5. Z uwagi na wymagania higieniczno-sanitarne rodzice zobowiązani są do okresowego prania pościeli, z której korzystają dzieci w Żłobku.
 6. Do realizacji celów Żłobek posiada:
 7. salę do zajęć i zabaw
 8. salę do odpoczynku dla grupy,
 9. łazienkę dla dzieci i wc personelu,
 10. stanowisko do przewijania i stanowisko do mycia i dezynfekcji nocników.
 11. Regulamin nadaje Dyrektor Żłobka.
 12. Dyrektor Żłobka odpowiada za realizację regulaminu Żłobka.
Reklama