Adaptacja

Każdy Maluch potrzebuje okresu adaptacji do nowej sytuacji.

Powierzając dziecko pod opiekę Cioć w naszej placówce, na pewno oczekują Państwo, że dziecko będzie chętnie przychodziło do Żłobka lub Przedszkola. Aby tak sie stało, dziecko musi poczuć się bezpiecznie. Droga do tego celu prowadzi przez przyzwyczajenie.

Dziecko, które pozna otoczenie, osoby i reguły panujące w placówce, będzie mogło poczuć się bezpiecznie. Bedzie rozumiało zaistniałą – nową dla niego – sytuację.

Żeby przyspieszyć ten proces, proponujemy Państwu Pakiet Adaptacyjny. Umożliwi on stopniowe wprowadzenie w zuchowy świat zarówno dziecko jak i Rodziców. Będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca w Małych Zuchach, zostać z Maluchem aż sie oswoi, ale także pozostawić na początku dziecko pod naszą opieką na krótszy czas, niż ten przewidziany w abonamencie. Umożliwi to wytworzenie u dziecka pozytywnych skojarzeń związanych z placówką. Dodatkowo Maluch szybko zrozumie, że Rodzice zawsze po niego wracają.

Pakiet Adaptacyjny obejmuje dowolną ilość godzin w ciągu dnia.

W cenie zawierają się zajęcia oraz posiłki zgodnie z planem dnia panującym w Małych Zuchach.

Opłata za godzinę w Pakiecie Adaptacyjnym od 1.09.2012r. wynosi: 25 zł.


Reklama