O nas

Witamy w Małych Zuchach

„Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte pozostaje mu właściwe przez całe życie”.
C. Orff

Nasza placówka zapewnia opiekę i wczesną edukację dzieci od wieku niemowlęcego aż do momentu pójścia do szkoły. Bez konieczności zmiany placówki, bez dodatkowego stresu dla Dziecka i Rodzica.

Kontynuacja edukacji dziecka w przedszkolu znajdujacym sie w tym samym miejscu, co żłobek, do którego dziecko uczęszcza niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim nie dopuszcza do powstania stresu związanego z adaptacją do nowego miejsca. Warto podkreslić, że dziecko nie musi poraz kolejny borykać się z negatywnymi emocjami związanymi z lękiem przed niezanym, smutkiem, czy tęsknotą. Ponadto pozostanie dziecka w tej samej placówce pozwala nawiązać silniejsze i trwalsze relacje miedzyludzkie – z opiekunami i rówieśnikami, a to z kolei pozytywnie wpływa na rozwój społeczny dziecka.

Naszym celem jest rozwijanie potencjału dzieci.

W Żłobku zajęcia grupowe przynoszą znakomite efekty w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz nabywania przez nie kompetencji społecznych w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania.

Małe Zuchy uczą się nawiązywać kontakty z innymi dziećmi oraz integrować z grupą. Podczas zajęć opartych na metodach wykorzystywanych w integracji sensorycznej, zabaw edukacyjnych oraz zabaw taneczno-ruchowych, plastycznych i GORDONEK dzieci rozwijają się motorycznie, emocjonalnie, manualnie i muzycznie. Wzrasta ich poczucie własnej wartości, rozwija się mowa, a także gotowość do edukacji przedszkolnej. 

W Przedszkolu naszym zadaniem jest przygotowanie do przyszłej nauki w szkole poprzez rozbudzenie pierwszych zainteresowań i pasji do odkrywania. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z dziećmi, zajęcia dodatkowe prowadzone są przez zabawę, a różnorodne warsztaty i wycieczki pozwalają na empiryczne poznawanie otaczającego świata. Codzienne zajęcia z językowe zapewniają solidne podstawy do dalszej łatwej nauki języka angielskiego.

Indywidualne podejście pozwala na wykorzystanie mocnych cech każdego Przedszkolaka i dzieci wyjątkowo zdolnych.

Codziennie wychodzimy na spacery. Odwiedza nas również przyrodnik, z którym odkrywamy tajniki przyrody w plenerze. Spacery w parku leśnym na Fortach Bema  umożliwia nam furtka zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie. Bawimy się na świeżym powietrzu, spacerujemy, biegamy i poznajemy otaczający nas świat!

Nasze przedszkole jest przedszkolem integracyjnym, gdzie zapewniamy odpowiednią opiekę i zajęcia dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Nasi specjaliści opracowują indywidualne plany terapeutyczne oraz programy pomocy dla dzieci, które tego potrzebują. Założenia dydaktyczno-wychowawcze opieramy na tolerancji i zrozumieniu potrzeb drugiego człowieka. Inspirujemy się komunikacją bez przemocy oraz rodzicielstwem bliskości.


Plan dnia w Żłobku:

7:00-8:00       przyjmowanie dzieci / praca własna pod opieką kadry

8:00-8:30     śniadanie

9:00-10:00     zabawy w ogrodzie przedszkolnym/spacer

10:00-11:00   zajęcia edukacyjne w grupach/SI/GORDONKI

11:00-11:30 zupa

11:30-13:30   przygotowanie do snu (higiena/mycie ząbków), usypianie i odpoczynek

13:30-14:00 drugie danie

14:30-15:30   zajęcia rytmiczno-muzyczne/plastyczne/z terapią SI

15:30            I podwieczorek

16:00-17:00   spacer

17:00            II podwieczorek

Plan dnia w Przedszkolu:

7:00-8:00       przyjmowanie dzieci / praca własna pod opieką kadry

8:30-9:00     śniadanie

8:00-13:00   realizacja podstawy programowej, w tym zajęcia dodatkowe poranne i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

12:00-13:00 dwudaniowy obiad

13:00-14:00   odpoczynek dla 2,5-3.latków/dodatkowy angielski i terapia ręki dla 4. i 5-6.latków

15:00            I podwieczorek

15:30-16:00 zajęcia dodatkowe popołudniowe

16:00-16:30   zabawa

16:30            II podwieczorek

Jeździmy rownież na wycieczki, organizujemy różnego rodzaju warsztaty oraz zapraszamy grupy teatralne i ciekawe osoby do Przedszkola.