O nas

Witamy w Małych Zuchach

„Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte pozostaje mu właściwe przez całe życie”.
C. Orff

Nasza placówka zapewnia opiekę i wczesną edukację dzieci od wieku niemowlęcego aż do momentu pójścia do szkoły. Bez konieczności zmiany placówki, bez dodatkowego stresu dla Dziecka i Rodzica.

Kontynuacja edukacji dziecka w przedszkolu znajdujacym sie w tym samym miejscu, co żłobek, do którego dziecko uczęszcza niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim nie dopuszcza do powstania stresu związanego z adaptacją do nowego miejsca. Warto podkreslić, że dziecko nie musi poraz kolejny borykać się z negatywnymi emocjami związanymi z lękiem przed niezanym, smutkiem, czy tęsknotą. Ponadto pozostanie dziecka w tej samej placówce pozwala nawiązać silniejsze i trwalsze relacje miedzyludzkie – z opiekunami i rówieśnikami, a to z kolei pozytywnie wpływa na rozwój społeczny dziecka.

Naszym celem jest rozwijanie potencjału dzieci.

W Żłobku zajęcia grupowe przynoszą znakomite efekty w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz nabywania przez nie kompetencji społecznych w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania.

Małe Zuchy uczą się nawiązywać kontakty z innymi dziećmi oraz integrować z grupą. Podczas zajęć opartych na metodach wykorzystywanych w integracji sensorycznej, zabaw edukacyjnych oraz zabaw taneczno-ruchowych, plastycznych i GORDONEK dzieci rozwijają się motorycznie, emocjonalnie, manualnie i muzycznie. Wzrasta ich poczucie własnej wartości, rozwija się mowa, a także gotowość do edukacji przedszkolnej. 

W Przedszkolu naszym zadaniem jest przygotowanie do przyszłej nauki w szkole poprzez rozbudzenie pierwszych zainteresowań i pasji do odkrywania. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z dziećmi, zajęcia dodatkowe prowadzone są przez zabawę, a różnorodne warsztaty i wycieczki pozwalają na empiryczne poznawanie otaczającego świata. Codzienne zajęcia z językowe zapewniają solidne podstawy do dalszej łatwej nauki języka angielskiego.

Indywidualne podejście pozwala na wykorzystanie mocnych cech każdego Przedszkolaka i dzieci wyjątkowo zdolnych.

Codziennie wychodzimy na spacery. Odwiedza nas również przyrodnik, z którym odkrywamy tajniki przyrody w plenerze. Spacery w parku leśnym na Fortach Bema  umożliwia nam furtka zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie. Bawimy się na świeżym powietrzu, spacerujemy, biegamy i poznajemy otaczający nas świat!

Nasze przedszkole jest przedszkolem integracyjnym, gdzie zapewniamy odpowiednią opiekę i zajęcia dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Nasi specjaliści opracowują indywidualne plany terapeutyczne oraz programy pomocy dla dzieci, które tego potrzebują. Założenia dydaktyczno-wychowawcze opieramy na tolerancji i zrozumieniu potrzeb drugiego człowieka. Inspirujemy się komunikacją bez przemocy oraz rodzicielstwem bliskości.

Jeździmy również na wycieczki, organizujemy różnego rodzaju warsztaty oraz zapraszamy grupy teatralne i ciekawe osoby do Przedszkola.


 

Reklama