Nasze zajęcia

Zajęcia w żłobku Małe Zuchy to propozycja dla dzieci lubiących spędzać czas na zabawie z rówieśnikami.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ROZWOJOWE

Formuła spotkań grupowych wszechstronnie stymulujących rozwój Małych Zuchów poprzez:

  1. rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej dzięki zabawom rytmiczno-muzycznym
  2. poszerzanie zdolności manualnych w czasie zabaw plastycznych
  3. rozwój społeczny i integrację z grupą oraz poznawanie otaczającego świata dzięki zabawom edukacyjnym
  4. pobudzenie kreatywności
  5. wzrost poczucia własnej wartości i przygotowanie do edukacji przedszkolnej.

Zajęcia grupowe przynoszą znakomite efekty w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz nabywania przez nie kompetencji społecznych w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania.

Zajęcia składają się z 3 części:

1. część edukacyjna 

2. część muzyczno-ruchowa – z elementami Zabaw fundamentalnych oraz ćwiczeń kształtujących poczucie rytmu;

3. część plastyczna – poznawanie technik plastycznych, tworzenie pierwszych arcydzieł, doskonalenie ruchów dłoni, ćwiczenie koordynacji ręka-oko, przygotowanie do pisania.

ZAJĘCIA OPARTE NA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia ukierunkowane na unormowanie procesów Integracji Sensorycznej z uzupełnieniem terapii o ćwiczenia posturalne, ćwiczenia poprawiające sylwetkę, koordynację ruchową i równowagę, ćwiczenia motoryki małej oraz funkcji społecznych.

CODZIENNE ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII

„Baśń to elementarz z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i innych zanim dojrzejemy intelektualnie” – BRUNO BETTELHEIM.