Nasze zajęcia

Zajęcia w żłobku Małe Zuchy to propozycja dla dzieci lubiących spędzać czas na zabawie z rówieśnikami.

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Program kierujemy go do dzieci powyżej 2 roku życia, aby w atmosferze ciepła, zrozumienia i wzajemnej akceptacji przygotować je do wielkiej przygody w przedszkolu

W czasie zajęć doskonalimy i rozwijamy umiejętności matematyczne, emocjonalne, sprawnościowe, a także rozbudzamy ciekawość poznawczą.

Usprawniamy aparat mowy i doskonalimy umiejętność wypowiadania się.

Poza tym chcemy też wyposażyć dzieci w niezbędne umiejętności praktyczne, takie jak m.in samodzielne ubieranie się, odkładanie swoich rzeczy na półkę, komunikowanie swoich potrzeb, aby ułatwić dzieciom odnalezienie się w nowej przestrzeni, kiedy już zostaną przedszkolakami. Program ten w swoich założeniach ma służyć rozwojowi intelektualnemu, społecznemu i emocjonalnemu.

PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI

Program ma na celu wprowadzenie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym. Dlatego szczególną uwagę zwracamy na codzienna naukę języka. Oprócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ROZWOJOWE

Formuła spotkań grupowych wszechstronnie stymulujących rozwój Małych Zuchów poprzez:

  1. rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej dzięki zabawom rytmiczno-muzycznym
  2. poszerzanie zdolności manualnych w czasie zabaw plastycznych
  3. rozwój społeczny i integrację z grupą oraz poznawanie otaczającego świata dzięki zabawom edukacyjnym
  4. pobudzenie kreatywności
  5. wzrost poczucia własnej wartości i przygotowanie do edukacji przedszkolnej.

Zajęcia grupowe przynoszą znakomite efekty w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz nabywania przez nie kompetencji społecznych w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania.

Zajęcia składają się z 3 części:

1. część edukacyjna 

2. część muzyczno-ruchowa – z elementami Zabaw fundamentalnych oraz ćwiczeń kształtujących poczucie rytmu;

3. część plastyczna – poznawanie technik plastycznych, tworzenie pierwszych arcydzieł, doskonalenie ruchów dłoni, ćwiczenie koordynacji ręka-oko, przygotowanie do pisania.

GORDONKI

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych usprawniające aparat mowy.

Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia odbywają się w formie śpiewanek i rytmiczanek – dzieci poprzez zabawę poznają melodie w różnych skalach modalnych, czy proste i skomplikowane rytmy. 

ZAJĘCIA OPARTE NA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia ukierunkowane na unormowanie procesów Integracji Sensorycznej z uzupełnieniem terapii o ćwiczenia posturalne, ćwiczenia poprawiające sylwetkę, koordynację ruchową i równowagę, ćwiczenia motoryki małej oraz funkcji społecznych.

SENSOPLASTYKA

Plastyka sensoryczna adresowana do wszystkich bez względu na wiek mająca istotny wpływ na rozwój mózgu, tworzenie neuronów.

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ WERONIKI SHERBORNE

Celem głównym metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korekcja jego zaburzeń. Metoda opiera się na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej i społecznej o partej o ruch jako czynnik wspomagania.

CODZIENNE ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI BAJKOTERAPII

„Baśń to elementarz z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i innych zanim dojrzejemy intelektualnie” – BRUNO BETTELHEIM.

Reklama