NASZA SZKOŁA

Pragnienie uczestniczenia w dalszych etapach rozwoju i edukacji naszych podopiecznych skłoniło nas do realizacji marzenia o stworzeniu szkoły podstawowej EDUART. Planowane otwarcie WRZESIEŃ 2021.