Nasz zespół

Nasz zespół to wykształceni nauczyciele i równocześnie troskliwe ciocie, które przede wszystkim lubią dzieci.

Zatrudniamy nauczycieli i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, a także wykształceniem z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Dodatkowo, nasza kadra przeszła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom oraz stale uczestniczy w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Nasze ciocie dbają o Małe Zuchy z największą starannością i zaangażowaniem:

Agnieszka Wojciechowska

Dyrektorka przedszkola i żłobka.

Ukończyła podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego oraz edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Warszawskim. Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie jak też podyplomowych studiów z zakresu marketingu prowadzonych w języku angielskim w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka klasy z wykładowym językiem hiszpańskim zakończonej maturą międzynarodową w 34 LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie.

Obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę doktorską na temat prawa dostępu do edukacji dzieci w Unii Europejskiej.


Izabela Słowikowska

Koordynatorka żłobka.  Wychowawczyni.

Ukończyła studia pedagogiczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.


Agata Wrona

Wicedyrektorka przedszkola. Nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: edukacja przedszkolna z pedagogiką rewalidacyjną oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

Odbyła m.in. szkolenia z metod pracy projektowej, motoryki małej, sensoplastyki, komunikacji bez przemocy, dyscypliny bez nakazów, rytmiczne, muzyczne z cyklu Kraina Muzyki oraz przyrodnicze. Nauczyciel kontraktowy.


Ilona Czarnocka

Instruktorka Judo, zawodniczka WKS Gwardia Warszawa. Wielokrotna medalistka Pucharów Polski, multimedalistka turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych. Doświadczona w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno na co dzień, jak i podczas wyjazdów letnich i zimowych jako wychowawca.
Koordynatorka programu sportowego „Aktywny przedszkolak – zadowolony przedszkolak”. Głównym celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia – chcemy, aby dzieci zainteresowały się jeszcze bardziej ruchem i kulturą fizyczną 🙂
Dzieci uczą się: czym jest motywacja do pracy, rywalizacja sportowa czy zdrowe odżywianie. Poznają wiele dyscyplin sportowych, spędzają dodatkowy czas na świeżym powietrzu podczas aktywności ruchowych oraz mają wiele innych atrakcji związanych ze sportem.
 

Barbara Cebula

Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie – dyplom ukończenia w klasie fortepianu. 


Ewa Więch

Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Aktualnie na urlopie macierzyńskim.

Ukończyła wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbyła m.in. szkolenia z tworzenia pacynek, sensoplastyki, komunikacji bez przemocy, dyscypliny bez nakazów oraz muzyczne z cyklu Kraina Muzyki. Nauczyciel kontraktowy.


Małgorzata Materka

Neurologopedka. 

Ukończyła studia neurologopedyczne oraz logopedyczne na wydziale polonistyki oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Zdobyła również wykształcenie dziennikarskie. Kształciła się na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Ma doświadczenie w pracy w warszawskich przedszkolach, szkołach, w tym z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.


Klaudia Żmigrodzka

Psycholog. Terapeutka SI. Aktualnie na urlopie macierzyńskim.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek psychologia, specjalność: psychologia rozwojowa i wychowawcza oraz kurs pedagogiczny, jak też studia polonistyczne ze specjalnością nauczycielską.

Odbyła szereg kursów specjalistycznych, m.in. z terapii ręki, integracji sensorycznej I i II stopnia, bajkoterapii, kompetencji społecznych, trudnych zachowań dzieci ze spektrum autyzmu oraz terapii dzieci z autyzmem.

Prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej, jak też zajęcia oparte na metodach wykorzystywanych w terapii ręki, mające na celu usprawnienie ręki i wspomaganie przyszłego pisania oraz trening umiejętności społecznych. Indywidualnie realizuje terapię integracji sensorycznej oraz terapię psychologiczną. 


Magdalena Słupek

Nauczycielka języka angielskiego.

Ukończyła magisterskie studia amerykanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 


Żaneta Wosik

Nauczycielka języka hiszpańskiego. Aktualnie na urlopie macierzyńskim.

Ukończyła studia wyższe o kierunku filologia hiszpańska. Lektor w szkołach językowych. Posiada również doświadczenie w nauczaniu indywidualnym dzieci, młodzieży i dorosłych.


Bartłomiej Cieślak

Nauczyciel gimnastyki.

Ukończył wychowanie fizyczne oraz gimnastykę korekcyjną w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


Analaura Aguilera

English and Spanish Native Speaker.

I am a Native English Speaker from USA (born in Bolivia) with experience working with children of all ages. With my ability to break down subjects into a serious of small and organized lessons with the use of songs and arts and crafts, I maintain a proper classroom learning experience. I look forward to progress in my career, in order to continue to help increase student knowledge and unlock their potential.

Tengo experiencia trabajando con niños de todas las edades. Con mi capacidad para dividir las materias en una serie de lecciones pequeñas y organizadas con el uso de canciones y artes y manualidades, mantengo una experiencia de aprendizaje adecuada en el aula. Espero progresar en mi carrera, para continuar ayudando a aumentar el conocimiento de los estudiantes y desbloquear su potencial.


Agata Świtała-Rutkowska

Nauczycielka rytmiki, tańca i gry na pianinie.

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku pedagogikę z rytmiką i muzyką, jak też studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Prowadzi zajęcia rytmiczne, taneczne oraz indywidualną naukę grę na pianinie.


Katarzyna Grabowska

Opiekunka w żłobku.


Marta Nowak

Opiekunka w żłobku.Reklama