Nasz zespół

Nasz zespół to wykształceni nauczyciele i równocześnie troskliwe ciocie, które przede wszystkim lubią dzieci.

Zatrudniamy osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, a także wykształceniem kierunkowym z zakresu pedagogiki. Dodatkowo, nasza kadra przeszła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

Nasze ciocie dbają o Małe Zuchy z największą starannością i zaangażowaniem:

mgr Anna Buratyńska

Ukończyła Wyższą Szkołę TWP w Warszawie, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Wicedyrektor i wychowawca w żłobku. Zajmuje się dziećmi najstarszymi, przygotowując je do przedszkola.

Interesuje się terapią pedagogiczną, podróżami i literaturą.

mgr Magdalena Szematowicz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Koordynator procesów pedagogicznych w przedszkolu. Wychowawca grupy dzieci w wieku 4 lat (Biedronki). Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu, odbyła również szereg szkoleń kierunkowych.

lic. Kamila Drozd

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Wychowawca grupy dzieci w wieku 5 lat (Motylki). 

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką korekcyjną. Aktualnie uzupełnia swoje kwalifikacje na studiach magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w przedszkolu oraz żłobku. Mówi o sobie, że uwielbia przytulać dzieci.

mgr Agata Kinas

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: edukacja przedszkolna z pedagogiką rewalidacyjną oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Nauczyciel wychowawca w grupie dzieci 3 letnich (Pszczółki)

lic. Ewa Więch

Wychowawca w grupie dzieci w wieku 2,5 lata (Małe Misie). 

Ukończyła Uniwersytet Warszawski.

lic. Aleksandra Grunau

Pomoc nauczyciela. Ukończyła pedagogiczne studia licencjackie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności: Animacja Społeczno-Kulturowa z wychowaniem wczesnoszkolnym, jak też policealną szkołę muzyczną.

mgr Klaudia Żmigrodzka

Psycholog. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek psychologia, specjalność: psychologia rozwojowa i wychowawcza oraz kurs pedagogiczny, jak też studia polonistyczne ze specjalnością nauczycielską oraz kursy integracji sensorycznej i terapii ręki.

Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej, jak też zajęcia oparte na metodach wykorzystywanych w terapii ręki, mające na celu usprawnienie ręki i wspomaganie przyszłego pisania u dzieci najstarszych oraz gry i zabawy rozwojowe.

mgr Magdalena Słupek

Nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła magisterskie studia amerykanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologię angielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w indywidualnym i grupowym nauczaniu dzieci oraz jako tłumacz. Interesuje się sportem, lubi podróżować.

lic. Żaneta Wosik

Nauczyciel języka hiszpańskiego. Ukończyła studia wyższe o kierunku filologia hiszpańska. Lektor w szkołach językowych. Posiada również doświadczenie w nauczaniu indywidualnym dzieci, młodzieży i dorosłych.

Aleksandra Bobkowska

Wychowawca w żłobku. Zajmuje się dziećmi najmłodszymi.

Natalia Lorenc

Pomoc wychowawcy w żłobku.

Katarzyna Kwiecińska

Pomoc wychowawcy. Wesoła, uśmiechnięta, bardzo lubi dzieci.

Karolina Kościuczuk

Pomoc wychowawcy w żłobku.