Nasz zespół

Nasz zespół to wykształceni nauczyciele i równocześnie troskliwe ciocie, które przede wszystkim lubią dzieci.

Zatrudniamy nauczycieli i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, a także wykształceniem z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Dodatkowo, nasza kadra przeszła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom oraz stale uczestniczy w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Nasze ciocie dbają o Małe Zuchy z największą starannością i zaangażowaniem:

dr Agnieszka Wojciechowska

Dyrektorka przedszkola i żłobka.

Ukończyła podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego oraz edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Warszawskim. Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie jak też podyplomowych studiów z zakresu marketingu prowadzonych w języku angielskim w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka klasy z wykładowym językiem hiszpańskim zakończonej maturą międzynarodową w 34 LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie.

Obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę doktorską na temat prawa dostępu do edukacji dzieci w Unii Europejskiej.


lic. Izabela Słowikowska

Koordynatorka żłobka.  Wychowawczyni.

Ukończyła studia pedagogiczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.


mgr Agata Wrona

Wicedyrektorka przedszkola. Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Aktualnie na urlopie macierzyńskim.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: edukacja przedszkolna z pedagogiką rewalidacyjną oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

Odbyła m.in. szkolenia z metod pracy projektowej, motoryki małej, sensoplastyki, komunikacji bez przemocy, dyscypliny bez nakazów, rytmiczne, muzyczne z cyklu Kraina Muzyki oraz przyrodnicze. Nauczyciel kontraktowy.


mgr Ewa Więch

Wicedyrektorka przedszkola. Nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Ukończyła wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbyła m.in. szkolenia z tworzenia pacynek, sensoplastyki, komunikacji bez przemocy, dyscypliny bez nakazów oraz muzyczne z cyklu Kraina Muzyki. Nauczyciel kontraktowy.


mgr Natalia Rosa

Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Pedagog specjalny.

Ukończyła edukację przedszkolną oraz pedagogikę specjalną w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Odbyła m.in. szkolenia z zakresu porozumienia bez przemocy, sensoryczne, muzyczne, glottodydaktyczne, matematyczne oraz terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz muzyczne z cyklu Kraina Muzyki. Nauczyciel kontraktowy.


mgr Jolanta Budner

Nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia z zakresu wychowania przedszkolnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel kontraktowy.


mgr Agnieszka Kluska

Nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Absolwentka Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Nauczyciel kontraktowy.


lic. Aleksandra Rak

Pedagog specjalny. Nauczycielka współorganizująca kształcenie.

Ukończyła pedagogikę specjalną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


mgr Małgorzata Materka

Neurologopedka. 

Ukończyła studia neurologopedyczne oraz logopedyczne na wydziale polonistyki oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Zdobyła również wykształcenie dziennikarskie. Kształciła się na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Ma doświadczenie w pracy w warszawskich przedszkolach, szkołach, w tym z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.


mgr Klaudia Żmigrodzka

Psycholog. Terapeutka SI.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek psychologia, specjalność: psychologia rozwojowa i wychowawcza oraz kurs pedagogiczny, jak też studia polonistyczne ze specjalnością nauczycielską.

Odbyła szereg kursów specjalistycznych, m.in. z terapii ręki, integracji sensorycznej I i II stopnia, bajkoterapii, kompetencji społecznych, trudnych zachowań dzieci ze spektrum autyzmu oraz terapii dzieci z autyzmem.

Prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej, jak też zajęcia oparte na metodach wykorzystywanych w terapii ręki, mające na celu usprawnienie ręki i wspomaganie przyszłego pisania oraz trening umiejętności społecznych. Indywidualnie realizuje terapię integracji sensorycznej oraz terapię psychologiczną. 


mgr Magdalena Słupek

Nauczycielka języka angielskiego.

Ukończyła magisterskie studia amerykanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 


lic. Żaneta Wosik

Nauczycielka języka hiszpańskiego.

Ukończyła studia wyższe o kierunku filologia hiszpańska. Lektor w szkołach językowych. Posiada również doświadczenie w nauczaniu indywidualnym dzieci, młodzieży i dorosłych.


mgr Bartłomiej Cieślak

Nauczyciel gimnastyki.

Ukończył wychowanie fizyczne oraz gimnastykę korekcyjną w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


mgr Agata Świtała-Rutkowska

Nauczycielka rytmiki, tańca i gry na pianinie.

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku pedagogikę z rytmiką i muzyką, jak też studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Prowadzi zajęcia rytmiczne, taneczne oraz indywidualną naukę grę na pianinie.


Katarzyna Grabowska

Opiekunka w żłobku.


Marta Nowak

Opiekunka w żłobku.