Nasz zespół

Nasz zespół to wykształceni nauczyciele i równocześnie troskliwe ciocie, które przede wszystkim lubią dzieci.

Zatrudniamy nauczycieli i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, a także wykształceniem z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Dodatkowo, nasza kadra przeszła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom oraz stale uczestniczy w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Nasze ciocie dbają o Małe Zuchy z największą starannością i zaangażowaniem:

mgr Agnieszka Wojciechowska

Dyrektorka przedszkola.

Ukończyła podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego oraz edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Warszawskim. Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie jak też podyplomowych studiów z zakresu marketingu prowadzonych w języku angielskim w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka klasy z wykładowym językiem hiszpańskim zakończonej maturą międzynarodową w 34 LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie.

Aktualnie przygotowuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę doktorską na temat dostępu do edukacji dzieci w prawie Unii Europejskiej. 


mgr Anna Buratyńska

Dyrektorka żłobka.  Wychowawczyni.

Ukończyła wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, jak też Wyższą Szkołę TWP w Warszawie, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Odbyła szereg kursów, w tym z zakresu komunikacji bez przemocy, dyscypliny bez nakazów, sensoplastyki, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz rytmiczne i muzyczne z cyklu Kraina Muzyki.


mgr Agata Wrona

Wicedyrektorka przedszkola. Nauczycielka wychowania przedszkolnego. 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: edukacja przedszkolna z pedagogiką rewalidacyjną oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

Odbyła m.in. szkolenia z metod pracy projektowej, motoryki małej, sensoplastyki, komunikacji bez przemocy, dyscypliny bez nakazów, rytmiczne, muzyczne z cyklu Kraina Muzyki oraz przyrodnicze. Nauczyciel kontraktowy.


mgr Ewa Więch

Nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Ukończyła wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbyła m.in. szkolenia z tworzenia pacynek, sensoplastyki, komunikacji bez przemocy, dyscypliny bez nakazów oraz muzyczne z cyklu Kraina Muzyki. Nauczyciel kontraktowy.


mgr Agnieszka Jaworska

Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Pedagog specjalny.

Ukończyła edukację przedszkolną i wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz pedagogikę specjalną w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Odbyła m.in. szkolenia z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz muzyczne z cyklu Kraina Muzyki. 


mgr Aleksandra Pszczółkowska

Pedagog specjalny. Nauczycielka współorganizująca kształcenie.

Ukończyła studia licencjackie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność – surdopedagogika, moduł kompetencyjny – wychowanie przedszkolne, studia magisterskie  na kierunku pedagogika specjalna, specjalność – edukacja integracyjna i włączająca oraz studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Prowadzi zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz zajęcia z terapii ręki. Nauczyciel kontraktowy.


lic. Natalia Lorenc

Pedagog specjalny. Nauczycielka współorganizująca kształcenie.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna. Aktualnie studentka uzupełniających studiów magisterskich w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.


mgr Julia Stańczuk

Pedagog specjalny. Nauczycielka współorganizująca kształcenie. Socjoterapeutka.

Ukończyła pedagogikę specjalną i terapię pedagogiczną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


lic. Wioletta Kuliś

Pomoc nauczyciela.

Ukończyła edukację przedszkolną i wczesnoszkolną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Aktualnie studentka studiów drugiego stopnia z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej.


mgr Ewelina Rybaczek

Logopedka. 

Ukończyła filologię polską ze specjalizacją logopedyczną oraz przygotowanie pedagogiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (praca magisterka dot. Zespołu Aspergera). Aktualnie studentka studiów podyplomowych z neurologopedii w Wyższej Szkole Pedagogcznej im. J. Korczaka w Warszawie.

Odbyła szereg kursów specjalistycznych, m.in. z logorytmiki, alternatywnych i wspomagających metody komunikacji, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, treningu umiejętności społecznych oraz pracy z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu.

Prowadzi terapię logopedyczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz trening umiejętności społecznych.


mgr Klaudia Żmigrodzka

Psycholog. Terapeutka SI.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek psychologia, specjalność: psychologia rozwojowa i wychowawcza oraz kurs pedagogiczny, jak też studia polonistyczne ze specjalnością nauczycielską.

Odbyła szereg kursów specjalistycznych, m.in. z terapii ręki, integracji sensorycznej I i II stopnia, bajkoterapii, kompetencji społecznych, trudnych zachowań dzieci ze spektrum autyzmu oraz terapii dzieci z autyzmem.

Prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej, jak też zajęcia oparte na metodach wykorzystywanych w terapii ręki, mające na celu usprawnienie ręki i wspomaganie przyszłego pisania oraz trening umiejętności społecznych. Indywidualnie realizuje terapię integracji sensorycznej oraz terapię psychologiczną. 


mgr Magdalena Słupek

Nauczycielka języka angielskiego.

Ukończyła magisterskie studia amerykanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 


lic. Żaneta Wosik

Nauczycielka języka hiszpańskiego.

Ukończyła studia wyższe o kierunku filologia hiszpańska. Lektor w szkołach językowych. Posiada również doświadczenie w nauczaniu indywidualnym dzieci, młodzieży i dorosłych.


mgr Bartłomiej Cieślak

Nauczyciel gimnastyki.

Ukończył wychowanie fizyczne oraz gimnastykę korekcyjną w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


mgr Agata Świtała-Rutkowska

Nauczycielka rytmiki, tańca i gry na pianinie.

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku pedagogikę z rytmiką i muzyką, jak też studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Prowadzi zajęcia rytmiczne, taneczne oraz indywidualną naukę grę na pianinie.


lic. Joanna Lubelska

Opiekunka w żłobku.

Ukończyła Kolegium Nauczycielskie, specjalizacja: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym pod opieką naukowo-dydaktyczną Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.


mgr Joanna Nowak

Nauczycielka zajęć rozwijających zainteresowania.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu żywienia człowieka i oceny żywności na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


lic. Magdalena Bober

Nauczycielka zajęć rozwijających zainteresowania.

Ukończyła studia licencjackie z zakresu rekreacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.


Katarzyna Kwiecińska

Pomoc opiekunek w żłobku.


Anna Biernacka

Pomoc opiekunek w żłobku.