Nasz zespół

Nasz zespół to wykształceni nauczyciele i równocześnie troskliwe ciocie, które przede wszystkim lubią dzieci.

Zatrudniamy osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, a także wykształceniem kierunkowym z zakresu pedagogiki. Dodatkowo, nasza kadra przeszła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

Nasze ciocie dbają o Małe Zuchy z największą starannością i zaangażowaniem:

mgr Anna Buratyńska

Ukończyła wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, jak też Wyższą Szkołę TWP w Warszawie, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. 

Dyrektor i wychowawca w żłobku. Zajmuje się dziećmi najstarszymi, przygotowując je do przedszkola.

Interesuje się terapią pedagogiczną, podróżami i literaturą.

mgr Agata Wrona

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. 

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: edukacja przedszkolna z pedagogiką rewalidacyjną oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

lic. Dominika Bańkowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. 

Ukończyła Uniwersytet w Białymstoku, broniąc licencjat na Wydziale pedagogiki i psychologii z pedagogiki przedszkolnej z wczesnoszkolną. Posiada również dyplom instruktora sportu oraz instruktora tańca jazzowego.

mgr Ewa Więch

Nauczyciel.

Ukończyła wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

lic. Joanna Lubelska

Pomoc nauczyciela. Ukończyła Kolegium Nauczycielskie, specjalizacja: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym pod opieką naukowo dydaktyczną Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

mgr Klaudia Żmigrodzka

Psycholog. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek psychologia, specjalność: psychologia rozwojowa i wychowawcza oraz kurs pedagogiczny, jak też studia polonistyczne ze specjalnością nauczycielską oraz kursy integracji sensorycznej i terapii ręki.

Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej, jak też zajęcia oparte na metodach wykorzystywanych w terapii ręki, mające na celu usprawnienie ręki i wspomaganie przyszłego pisania u dzieci najstarszych oraz gry i zabawy rozwojowe.

mgr Magdalena Słupek

Nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła magisterskie studia amerykanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologię angielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w indywidualnym i grupowym nauczaniu dzieci oraz jako tłumacz. Interesuje się sportem, lubi podróżować.

lic. Żaneta Wosik

Nauczyciel języka hiszpańskiego. Ukończyła studia wyższe o kierunku filologia hiszpańska. Lektor w szkołach językowych. Posiada również doświadczenie w nauczaniu indywidualnym dzieci, młodzieży i dorosłych.

Aleksandra Bobkowska

Wychowawca w żłobku. Zajmuje się dziećmi najmłodszymi.

lic. Natalia Lorenc

Opiekun w żłobku. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na w zakresie pedagogiki specjalnej – kierunek:  pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką opiekuńczo- wychowawczą
Aktualnie studentka studiów uzupełniających magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej – kierunek: edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Katarzyna Kwiecińska

Pomoc wychowawcy. Wesoła, uśmiechnięta, bardzo lubi dzieci.

Anna Biernacka

Pomoc wychowawcy w żłobku.