Cel i misja

Naszym celem jest rozbudzenie w Państwa dzieciach chęci do przyszłej nauki w szkole podstawowej.

To te pierwsze lata edukacji dziecka, którą podejmuje w przedszkolu mają największy wpływ na przyszły stosunek do szkoły i nauki. Rozbudzone zainteresowania i pasje, poznawanie i odkrywanie otaczającego świata na wciąż nowe sposoby stanowią kręgosłup dalszego kształcenia dziecka. IMG_1128

Zajęcia dodatkowe, warsztaty, spektakle, aktywne metody pracy z dzieckiem to sposoby na rozbudzenie głodu wiedzy malucha. Dziecko, które ma stworzone warunki do empirycznego smakowania możliwości, jakie daje otaczający świat, będzie wciąż głodne nowego. Przedszkolak, któremu nieustannie stawiane są wyzwania, wykorzysta i rozwinie swój potencjał. Nie pozwalamy więc naszym maluchom spoczywać na laurach. W naszym przedszkolu nie ma czasu na nudę. Poznajemy  i doświadczamy każdego dnia! 

Bliskie naszemu sercu są metody pedagogiczne Marii Montessori, w myśl których wszystkie dzieci mają prawo rozwijać się w swoim tempie oraz uczyć na własnych doświadczeniach, także popełniając błędy. Wierzymy, iż każde dziecko ma zakodowany odmienny potencjał i predyspozycje, a do właściwego rozwoju potrzebuje odpowiednich warunków i optymalnego wsparcia.

Celem działań dorosłego w odniesieniu do dziecka ma być pełne szacunku I miłości wspieranie go w realizowaniu indywidualnego, wewnętrznego planu rozwoju. To, co możemy zrobić, to dać dziecku „klucz do świata” i pomóc w umiejętnym korzystaniu z wolności, którą mu dajemy zgodnie z zasadą: „pozwalać tyle, ile to możliwe, a ograniczać tyle, ile to konieczne”.

Ważne jest także, aby dzieci rozwijały się w kontakcie z dziećmi młodszymi i starszymi od siebie, co pozwala na tzw. „duchową osmozę” między nimi – różnorodność zachęca do nauki i jest bardziej motywująca niż jednakowość.IMG_1110

Młodsze dzieci przygotowują się wewnętrznie do pracy, często wcześniej i łatwiej przyjmują zasady od starszych dzieci niż dorosłych. Dzieci starsze powtarzają sobie zdobyte umiejętności, uczą się zrozumiałego formułowania swojej wiedzy i wzmacniają wiarę we własne możliwości (to co kiedyś było dla mnie trudne, teraz jest łatwe). Łatwiej też przestrzegają zasad widząc, że młodsi uczą się od nich.

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Dziecko jest bowiem tym newralgicznym punktem, wokół którego kształtuje się lub załamuje moralność rodzin, a w ślad za tym moralność całych narodów. Godność dziecka domaga się najwyższej odpowiedzialności społecznej w każdym zakresie.” Jan Paweł II

Reklama