JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 14 LAT!


Rekrutacja do żłobka małe zuchy od września 2023 r. rozpoczęta!

Zapraszamy do zapisów

nativo_native_male zuchy

REKRUTACJA TRWA!

Co nas wyróżnia:
-małe grupy dzieci
-troskliwi nauczyciele
-codzienne wsparcie English native speaker (American English) i codzienne zajęcia z języka angielskiego metodą immersji językowej
-zajęcia z języka hiszpańskiego
-edukacja przyrodnicza
-edukacja muzyczna
Indywidualne podejście do każdego dziecka, które jest możliwe wyłącznie w kameralnym środowisku daje każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa.

281959469_5076348809066915_6298433026881501530_nwakacje w przedszkolu


Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy to dwujęzyczne przedszkole pełne empatii, realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego wzbogaconą o dodatkowe treści, w tym rozszerzoną edukację muzyczną, matematyczną i językową.

Popołudnia z native speakerem to czas zaplanowany na swobodną zabawę z osobą posługującą się jedynie językiem angielskim. W tym czasie nauczyciel anglojęzyczny pracuje z dziećmi plastycznie, muzycznie, inicjuje gry i zabawy, śpiewa piosenki, komunikując się jedynie w języku angielskim. Aktywność ta opiera się na założeniach immersji językowej, czyli zanurzeniu w języku obcym, co ma sprzyjać naturalnemu przyswajaniu języka angielskiego.

Niepubliczny Żłobek Małe Zuchy to sensoryczno-muzyczny kameralny żłobek wpisany do rejestru żłobków niepublicznych.


Małe Zuchy to placówka, która wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 7. roku życia.

Małe Zuchy to kameralna placówka o ofercie edukacyjnej na najwyższym poziomie. Zatrudniamy profesjonalistów. Zapewniamy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych. Dzięki tak doskonałemu programowi edukacyjnemu nasi podopieczni rozwijają pierwsze zainteresowania i rozbudzają pasję do przyszłej nauki w szkole. 

Realizujemy rozszerzoną edukację językową, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka angielskiego metodą immersji oraz rozszerzony program edukacji muzycznej zintegrowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wśród zajęć dodatkowych mamy autorskie zajęcia umuzykalniające, gimnastykę, naukę gry na pianinie, spotkania z instrumentami muzycznymi, spacery przyrodnicze, szachy, taniec, judo, mathriders. 

Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny, intelektualny i ruchowy, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Pracujemy metodą projektu.

Dzięki kontynuacji edukacji w tej samej placówce nie dopuszczamy do powstania stresu związanego z adaptacją do nowego miejsca, który zazwyczaj  ma miejsce w przypadku przejścia Dziecka ze żłobka do przedszkola.